Naše služby

Preventivní péče

 • Vakcinace
 • Odčervení
 • Čipování
 • Vystavovaní europasů
 • Laboratorní vyšetření
 • Hematologický analyzátor
 • Biochemický analyzátor
 • Imunochemický analyzátor

Ortopedie

 • Diagnostika a řešení pohybových obtíží
 • Operace zlomenin kostí
 • Diagnostika a operace luxace pately
 • Operace kolenních kloubů- TPLO, TTA
 • Operace kyčelních kloubů-resekce hlavice femuru
 • RTG vyšetření DKK, DLK, OCD, LTV, spondylóza
 • Oficiální posuzování ortopedických dědičných vad
 • Oficiální posuzovaní luxace pately

Chirurgie

 • Ošetření ran a poranění
 • Odstranění novotvarů
 • Kastrace samic, samců
 • Císařské řezy
 • Operace močových cest
 • Operace žaludku, střev, sleziny

Stomatologie

 • Snesení zubního kamene ultrazvukem s následným leštěním skloviny
 • Extrakce perzistentních mléčných zubů
 • Extrakce poškozených trvalých zubů
 • Chirurgické řešení zlomenin čelisti

Drobní savci

 • Prevence
 • Poradenství
 • Chirurgie měkkých i tvrdých tkání
 • Stomatologie

Kardiologie

 • Předoperační vyšetření srdce
 • Rentgenologické vyšetření hrudníku 
 • Echokardiografické vyšetření srdce s barevným dopplerem
 • Nastavení medikamentózní terapie
 • Management kardiologických pacientů

Fyzioterapie

Zkracuje dobu rekonvalescence po operacích a zlepšuje návrat do života. Provádíme rehabilitace ortopedických a neurologických pacientů na základě doporučení referujícího veterinárního lékaře.
Také nabízíme fyzioterapeutickou péči o psy všech věkových kategorií, psy sportovní, pracovní, výstavní.

Interní medicína

Komplexní diagnostika endokrinologických, dermatologických, gastroenterologických, gynekologických, urologických onemocnění.